กิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 3 Archive

 • วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายชัยณรงค์  แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว(สายผู้สอน) ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

  เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาพนักงานราชการ

  วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายชัยณรงค์  แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว(สายผู้สอน) ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานเพื่อรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)ณ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  Partnership School

  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานเพื่อรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School)ณ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายชัยณรงค์  แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” การอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน  ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง  สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  เยาวชนไทยหัวใจ STRONG

  วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นายชัยณรงค์  แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” การอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน  ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง  สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการยกระคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล

  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการยกระคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบลู จังหวัดนครพนม  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบลู จังหวัดนครพนม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดยท่านสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.๓ เป็นประธานพิธีมอบโรงอาหารบ้านเกิดศิษย์เก่าจากผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  

  พิธีมอบโรงอาหารบ้านเกิดศิษย์เก่าจากผ้าป่าเพื่อการศึกษา

  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดยท่านสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.๓ เป็นประธานพิธีมอบโรงอาหารบ้านเกิดศิษย์เก่าจากผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม มอบปัจจัยการผลิต โครงการ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์การเรียนรู้ขยายผลการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยท่านรองปัญญา สาระกุมาร เป็นตัวแทนรับมอบ. ณ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

  มอบปัจจัยการผลิต โครงการ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์การเรียนรู้

  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม มอบปัจจัยการผลิต โครงการ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์การเรียนรู้ขยายผลการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยท่านรองปัญญา สาระกุมาร เป็นตัวแทนรับมอบ. ณ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ.รอบ ๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม     

  การจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  วันที ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ.รอบ ๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม     

  Continue Reading...

 • วันที ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ ชาปัด ผอ.โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แรงบันดาลใจ สู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ” ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการรณรงค์เพื่อคัดแยกและกำจัดขยะอันตรายชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ เป็นประธานพิธีเปิด […]

  แรงบันดาลใจ สู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

  วันที ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ ชาปัด ผอ.โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แรงบันดาลใจ สู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ” ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการรณรงค์เพื่อคัดแยกและกำจัดขยะอันตรายชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ เป็นประธานพิธีเปิด […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การคัดเลือกผลงานค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  การคัดเลือกผลงานค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  Continue Reading...

 • วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค(๒) ใน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค(๒) ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม        

  จัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง

  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค(๒) ใน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค(๒) ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม        

  Continue Reading...

 • วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

  ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

  Continue Reading...