กิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 3 Archive

 • วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมชมนักเรียนที่แข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมชมนักเรียนที่แข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต และได้เยี่ยมชมนักเรียนที่แข่งขันในงานดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต และได้เยี่ยมชมนักเรียนที่แข่งขันในงานดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.มค.๓ , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สพท. ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ  และเพื่อรับการประเมิน  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ […]

  ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตฯ

  วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.มค.๓ , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สพท. ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ  และเพื่อรับการประเมิน  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ […]

  Continue Reading...

 •   วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสังคมไทย” มีนายนิคม ไวบรรเทา ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน พร้อมคณะครูและผู้ปกครองร่วมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสังคมไทย”

    วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสังคมไทย” มีนายนิคม ไวบรรเทา ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน พร้อมคณะครูและผู้ปกครองร่วมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านจอมทอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจอมทองเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านจอมทอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านป่าเป้า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเป้าเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านป่าเป้า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา

  Continue Reading...

 • วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา   

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา   

  Continue Reading...

 • วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนโนนนกหอและบ้านยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา  

  ออกเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนโนนนกหอและบ้านยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองมันปลาเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนจินดาอารมณ์ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจินดาอารมณ์เพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

  วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนจินดาอารมณ์ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ การประเมินคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ออกประเมินโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและมีวินัยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง โดยมี ดร.ประชา แสนเย็น ผอ.โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯในครั้งนี้

  การประเมินคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

  วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ การประเมินคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ออกประเมินโรงเรียนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและมีวินัยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง โดยมี ดร.ประชา แสนเย็น ผอ.โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯในครั้งนี้

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สร้างจิตสำนึกและมีวินัยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการ LCA 1A3R สามารถสร้างเครือข่ายในสถานศึกษา และชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมโกสัมพี […]

  ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School )

  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สร้างจิตสำนึกและมีวินัยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการ LCA 1A3R สามารถสร้างเครือข่ายในสถานศึกษา และชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมโกสัมพี […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีมอบ “อาคารอเนกประสงค์ ๒๐๒/๒๖” มีนายสุรสิทธิ์  มิทราวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนสันติ และผู้ปกครองร่วมในพิธีมอบในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านดอนสันติ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  พิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ ๒๐๒/๒๖ รร.บ้านดอนสันติ

  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีมอบ “อาคารอเนกประสงค์ ๒๐๒/๒๖” มีนายสุรสิทธิ์  มิทราวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนสันติ และผู้ปกครองร่วมในพิธีมอบในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านดอนสันติ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...