ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

 • วันที่ 19 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 แบ่งจุดการรับชุม เป็น 2 จุด ดังนี จุดที่ 1 ณ […]

  ประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  วันที่ 19 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 แบ่งจุดการรับชุม เป็น 2 จุด ดังนี จุดที่ 1 ณ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 19 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 3 ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.3 (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  ผอ.ตรวจเยี่ยม รร.เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้งที่ 1)

  วันที่ 19 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 3 ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.3 (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ 18 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 3 ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้งที่ 1) ณ 1.โรงเรียนบ้านป่าเป้า     2. โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์  3.โรงเรียนบ้านดอนสันติ  4. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  ผอ.ตรวจเยี่ยม รร.เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้งที่ 1)

  วันที่ 18 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 3 ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้งที่ 1) ณ 1.โรงเรียนบ้านป่าเป้า     2. โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์  3.โรงเรียนบ้านดอนสันติ  4. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ 17 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ   โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์     โรงเรียนบ้านจานโนนสูง บ้านโคกข่า อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม

  ผอ.ตรวจเยี่ยม รร.เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้งที่ 1)

  วันที่ 17 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ   โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์     โรงเรียนบ้านจานโนนสูง บ้านโคกข่า อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • 16 มกราคม 2561 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาท ให้ขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ่านสาส์นของนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ครูอาวุโสนอกประจำการ นำกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายสำเร็จ รักษาเคน นำกล่าวคำปฏิญาณตน นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผอ.รร.เขวาไร่ศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ […]

  ร่วมพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2561

  16 มกราคม 2561 นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาท ให้ขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ่านสาส์นของนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ครูอาวุโสนอกประจำการ นำกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายสำเร็จ รักษาเคน นำกล่าวคำปฏิญาณตน นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผอ.รร.เขวาไร่ศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 7.00 น. นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3  ร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอโกสุมพิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ทำบุญตักบาตร ในวันครู2561

  วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 7.00 น. นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3  ร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอโกสุมพิสัย โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • 14 มกราคม 2561 จังหวัดมหาสารคามและเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบให้ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดการแสดงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Boonberkfha Festival Cover Dan 2018  ในการนี้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้มอบให้ นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการจัดประกวดในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าประกวด และ มีประชาชนเข้าชมเป็นจำนวนมาก

  งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

  14 มกราคม 2561 จังหวัดมหาสารคามและเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบให้ สพป.มหาสารคาม เขต 3 รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดการแสดงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Boonberkfha Festival Cover Dan 2018  ในการนี้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้มอบให้ นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการจัดประกวดในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าประกวด และ มีประชาชนเข้าชมเป็นจำนวนมาก

  Continue Reading...

 • 15 มกราคม 2560 (08.30 น.) สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 กับกิจกรรมเคารพธงชาติ ภายใต้โครงการ “เขตสุจริต” ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  กิจกรรมเคารพธงชาติ ภายใต้โครงการ “เขตสุจริต”

  15 มกราคม 2560 (08.30 น.) สพป.มหาสารคาม เขต 3 นำโดย นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 กับกิจกรรมเคารพธงชาติ ภายใต้โครงการ “เขตสุจริต” ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ 15 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ จนท. ICT เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ ICT เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยมีท่านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุม ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

  การประชุม ผอ.เขตและเจ้าหน้าที่ICT

  วันที่ 15 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ จนท. ICT เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ ICT เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา โดยมีท่านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุม ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์

  Continue Reading...

 • วันที่ 10-11 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ นำโดยท่านรองสิทธิชัย สมเดช นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ และนางชัญญา เทียบชัย ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน บ้านโจดบัวบาน บ้านขามเปี้ย บ้านวังโพน และหนองโกวิทยกิจ

  คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบฯ

  วันที่ 10-11 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ นำโดยท่านรองสิทธิชัย สมเดช นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณ และนางชัญญา เทียบชัย ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน บ้านโจดบัวบาน บ้านขามเปี้ย บ้านวังโพน และหนองโกวิทยกิจ

  Continue Reading...

 • 11 มกราคม 2561  นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคามเขต3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโกสัมพี  สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

  11 มกราคม 2561  นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคามเขต3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโกสัมพี  สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • 10 มกราคม2561  นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference “พุธเช้าข่าว สพฐ.“โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน  สพป.มหาสารคาม 

  ร่วมรับชมการประชุมทางไกล”พุธเช้าข่าว สพฐ.”

  10 มกราคม2561  นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference “พุธเช้าข่าว สพฐ.“โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน  สพป.มหาสารคาม 

  Continue Reading...

 • วันที่ 9 มกราคม 2561   นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3  พร้อมด้วย นายปัญญา  สาระกุมาร  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.มหาสารคาม  ครั้งที่ 1/61 โดยมี นางชนิสรา ดวงบุพผา ผอ.สกสค. เป็นประธานการประชุม   ในการนี้ได้มอบรางวัลในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560”  ณ […]

  ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1/61

  วันที่ 9 มกราคม 2561   นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3  พร้อมด้วย นายปัญญา  สาระกุมาร  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.มหาสารคาม  ครั้งที่ 1/61 โดยมี นางชนิสรา ดวงบุพผา ผอ.สกสค. เป็นประธานการประชุม   ในการนี้ได้มอบรางวัลในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560”  ณ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 10 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3  เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา    โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม   สังกัดกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวหนองโพธิ์   อ.เชียงยืน   จ.มหาสารคาม

  ผอ.สพป.มค.3ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา

  วันที่ 10 มกราคม 2561 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3  เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา    โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม   สังกัดกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวหนองโพธิ์   อ.เชียงยืน   จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๖๑ คณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.มหาสารคาม เขต ๓เข้าร่วมประชุมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อรับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมสารคามมุณี  สพป. มหาสารคาม เขต ๑  อ.เมือง   จ.มหาสารคาม  

  เข้าร่วมประชุมการรับนักเรียน สพฐ.ปี ๖๑

  วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๖๑ คณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.มหาสารคาม เขต ๓เข้าร่วมประชุมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อรับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมสารคามมุณี  สพป. มหาสารคาม เขต ๑  อ.เมือง   จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...