ข่าวประชาสัมพันธ์ Archive

 • วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินสำนักงานเขตสุจริต(ITA) ณ ห้องประชุมผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  เตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินสำนักงานเขตสุจริต(ITA)

  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกณฑ์การประเมิน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินสำนักงานเขตสุจริต(ITA) ณ ห้องประชุมผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมนี้ ได้แจ้งการปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste) /การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน /การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ /ทำบุญเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำ […]

  ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมนี้ ได้แจ้งการปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste) /การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน /การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ /ทำบุญเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำ […]

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM)โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในระดับสูงและดีเด่น จำนวน ๓๐ โรงเรียน ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑(เป็นวันที่ ๒) ณ โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม

  การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM) วันที่ ๒

  เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM)โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในระดับสูงและดีเด่น จำนวน ๓๐ โรงเรียน ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑(เป็นวันที่ ๒) ณ โรงแรมบลูโฮเทล จังหวัดนครพนม

  Continue Reading...

 •       วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM)โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในระดับสูงและดีเด่น จำนวน ๓๐ โรงเรียน ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ […]

  การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM)

        วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM)โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ในระดับสูงและดีเด่น จำนวน ๓๐ โรงเรียน ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙- ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM) สำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  เตรียมจัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM)

  วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้(KM) สำหรับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ได้ร่วมงานศพ สิบเอกศรราม เกษรา อดีตครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ณ เมรุวัดป่าอุดมมงคล บ้านยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ผอ.สพป.มค. ๓ ร่วมงานศพ สิบเอกศรราม เกษรา

  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ได้ร่วมงานศพ สิบเอกศรราม เกษรา อดีตครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ณ เมรุวัดป่าอุดมมงคล บ้านยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมทำบุญเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำ ปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสผู้บริหาร และรับประทานอาหารกลางวัน […]

  ร่วมทำบุญเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ปี ๖๑

  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมทำบุญเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำ ปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสผู้บริหาร และรับประทานอาหารกลางวัน […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี๖๑

  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย […]

  พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

  วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ได้ร่วมงานศพและวางหรีดเคารพศพ สิบเอกศรราม เกษรา อดีตครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ณ บ้านยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ร่วมงานศพและวางหรีดเคารพศพ สิบเอกศรราม เกษรา

  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยนายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ได้ร่วมงานศพและวางหรีดเคารพศพ สิบเอกศรราม เกษรา อดีตครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ณ บ้านยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  ประชุมคณะกรรมการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste) ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ประชุมโครงการ Zero Waste

  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste) ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมนี้ ได้แจ้งการปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) / การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ/การอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ […]

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมนี้ ได้แจ้งการปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) / การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ/การอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ประชุมเตรียมรายงานผลการดำเนินงาน

  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...