ประกาศโรงเรียนบานเหล่าหนองแคน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สพฐ.๔ (ส้วม๔ที่นั่ง)ฯ

ประกาศโรงเรียนบานเหล่าหนองแคน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สพฐ.๔ (ส้วม๔ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศโรงเรียนบานเหล่าหนองแคน

เอกสารแนบประกาศ