เรื่อง การคัดเลือกบุคคทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต และบุคลากรด้านวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ครูวิกฤต+วิทย์-คณิต