ประกาศโรงเรียนบ้านโชคชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103โรงเรียนบ้านโชคชัย

เอกสารแนบประกาศ (P1-3)

เอกสารแนบประกาศ(P4)

เอกสารแนบประกาศ(P5-6)

เอกสารแนบประกาศ(P7-9)