ประกาศโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26

ประกาศโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26

รายละเอียดตามเอกสาร (download)

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011