ประกาศโรงเรียนบ้านแห่เหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26

ประกาศโรงเรียนบ้านแห่เหนือ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26

รายละเอียดตามเอกสาร(download)

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011