คณะกรรมการติดตามระบบคอมพิวเตอร์(DLIT)งปม.60

วันที่ 8 มกราคม 2561  นายปัญญา สาระกุมาร รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3   พร้อมด้วย นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ  ได้ติดตามระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง  บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม   บ้านโสกคลอง  บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว บ้านโสกกาวดาวเรือง อำเภอกุดรัง   จังหวัดมหาสารคาม

89686 (Small) 89688 (Small) 1120627 (Small) 1120628 (Small) 1120629 (Small)