เข้าร่วมประชุมการรับนักเรียน สพฐ.ปี ๖๑

วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๖๑ คณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.มหาสารคาม เขต ๓เข้าร่วมประชุมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อรับนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ห้องประชุมสารคามมุณี  สพป. มหาสารคาม เขต ๑  อ.เมือง   จ.มหาสารคาม

S__6733997 (Small)S__6733998 (Small)86269 (Small) 86270 (Small) 86271 (Small) 86272 (Small) 86274 (Small) S__6733998 (Small)

9มค60ประชุมการรับนักเรียน61