ผอ.สพป.มค.3ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2561

นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3  เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา   

โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม   สังกัดกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวหนองโพธิ์   อ.เชียงยืน   จ.มหาสารคาม

IMG_5217 (Small) IMG_5222 (Small) IMG_5227 (Small) IMG_5238 (Small) IMG_5241 (Small) IMG_5245 (Small) IMG_5248 (Small) IMG_5253 (Small)