ร่วมรับชมการประชุมทางไกล”พุธเช้าข่าว สพฐ.”

10 มกราคม2561  นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และคณะ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference “พุธเช้าข่าว สพฐ.โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ห้องประชุมสะดืออีสาน  สพป.มหาสารคาม 

15622 (Small) 15623 (Small)15624 (Small) 15625 (Small) 15626 (Small) 15627 (Small) 15628 (Small) 15629 (Small) 15630 (Small) 15631 (Small) 15633 (Small)