เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3