ผอ.สพป.มค.3 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๙ ) ระหว่างวันที่ ๕- ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1156   1157 1158   1159

S__30187533   S__30187535