ผอ.เขต นิเทศ รร.บ้านแก้งขิงแคง อ.โกสุมพิสัย

วันที่ ๗ กุมพันธ์ ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ณ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180