ผอ.เขต นิเทศ รร.บ้านหัวขัว อ.โกสุมพิสัย

วันที่ ๗ กุมพันธ์ ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191