ผอ.เขต นิเทศ รร.บ้านศรีสุข อ.โกสุมพิสัย

วันที่ ๗ กุมพันธ์ ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ณ โรงเรียนบ้านศรีสุข อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200