ประชุมสัมมนา ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

31236 31237 31519 31520

31521 31522

31523 31524

31525 31550

31553 31554