การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ได้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพ เด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพและรณรงค์สร้างกระแสให้ภาคีเครือข่ายตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนำเสนอนวัตกรรมผลงานเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

197142 264767 264838 264839 264841 S__3629058 S__3629059 S__3629060 S__3629061