ประชุมเตรียมความพร้อม อบรม BBL

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการอบรมพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดทำสื่อที่สอคล้องกับการพัฒนาสมองตามแนวทาง BBL และประชุมชมรมปฐมวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีคุณภาพ เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__32333827 S__32333832 S__32333834 S__32333837 S__32333841 S__32333843 S__32333845 S__32333856 S__32333850 S__32333857