หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๐/๒๕๖๐)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนแวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

ซึ่งมี คณะผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจง ดังนี้
๑. นายอภิรักษ์ มูลสาร รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. นางสาวนุจรีย์ จันคง นิติกรชำนาญการ
๓. นายบุญเย็น โหว่สงคราม ผอ.รร.หินแห่เสริมศิลป์
๔. นายวันชัย พงสุพันธ์ ผอ.รร.บ้านเหล่าหนองแคน
๕. นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ ครูโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
๖. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมจรรยา ครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ

 

216683 216905 216915 216917 216918 216920 216922 216923 216924 216925  278154