พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

หัวข้อกิจกรรมเด่น พุธเช้าข่าวโรงเรียน   1).ห้องสมุดคลองขวางส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด   2).ความโดดเด่นในกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม.เขต1     3).What’s the matter with you? โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานีเขต 3      4).การบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.ชัยภูมิ เขต30     5).ตามรอยพ่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป.ตาก เขต2  6). Work Boxes System สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ประเด็นเด่น พุธเช้าข่าวสพฐ.    

1).ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2).ช่วง เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

- โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้     

- หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด     

– จัดสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน      

– Public School

3). การเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

4).ห้วยปูลิงโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

1520933659711

S__9936911

IMG_9690 (Small) IMG_9691 (Small) IMG_9693 (Small) IMG_9694 (Small) IMG_9695 (Small) IMG_9697 (Small) IMG_9698 (Small) IMG_9704 (Small)