ประชุมโครงการ Zero Waste

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste) ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

20140106_070225 (Small) 20140106_070523 (Small) 20140106_070554 (Small) 20140106_071522 (Small) 20140106_073318 (Small) 20140106_073330 (Small) 20140106_073616 (Small)