พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

w1 w2 w3 w5 w6 w7 w8