การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี๖๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

z1 z2 z3 z4 z5 z6