การอบรมการจัดการศึกษาทางไกล NEW DLTV

วันที่ ๙ พ.ค.๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV จุดที่ ๑ ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

d1 d2 d3 d4 d5 d6