การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารของ สพป.มค.๓

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป. มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

x1 x2 x3 x4 x5 x6