การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

k1 k2 k3 k4 k5 k6