ขับเคลื่อนการพัฒนาครูTEPE Online

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

k6 k4 k5 k3 k2 k1