การจัดการความรู้ (KM)NTและONET ระดับสูง

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ (KM)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ที่มีผลการทดสอบ NTและONET ระดับสูง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

k7 k8 k9 k10 k11 k12