แข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจ คณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

25610605_๑๘๐๖๐๗_0023 25610605_๑๘๐๖๐๗_0026 25610605_๑๘๐๖๐๗_0028 25610605_๑๘๐๖๐๗_0032

25610605 #1_๑๘๐๖๐๗_0008 25610605 #1_๑๘๐๖๐๗_0009 25610605 #1_๑๘๐๖๐๗_0014 25610605 #1_๑๘๐๖๐๗_0017 25610605 #1_๑๘๐๖๐๗_0019