พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สพฐ.ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1.2 1.3 1.4 1