การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP โดย นายศิริพงษ์ ชัยเอกมงคลเลิศ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1.5 1.6 1.8 1.8