เตรียม KM ครูธุรการ

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ครูธุรการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1.9 1.10 1.11 1.12