พิธีมอบโดมอเนกประสงค์ประชาสามัคคีอนุสรณ์

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานพิธีมอบโดมอเนกประสงค์ประชาสามัคคีอนุสรณ์ และ ทำบุญครบรอบ ๗๒ปี ณ โรงเรียนบ้านวังจาน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1.13 1.14 1.151.18