พิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาไทยและ NT และ ONET สูง

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ มีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย และ รางวัลผลสอบ NT และ ONET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากผลคะแนนของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ๘ อันดับ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ภาพมอบรางวัล 8 มิ.ย._๑๘๐๖๑๑_0047 (Small)ภาพมอบรางวัล 8 มิ.ย._๑๘๐๖๑๑_0061 (Small) S__39723011 (Small) S__39723014 (Small) S__39723017 (Small) S__39723021 (Small)