การอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.ไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง หอประชุมโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__13140047 S__13140049  16523 16525 60590S__13140054