ประชุมศูนย์สร้อยดอกหมาก และนาโพธิ์หนองแวง

วันที่ ๒๒ มิ.ย ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก และนาโพธิ์หนองแวง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วังม่วงรีสอร์ท อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

c5 c7

c10 c5