ประชุมขับเคลื่อนโครงการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต๓ ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

d1 d2 d3 d4