การประชุมระบบการรายงานข้อมูลยาเสพติด

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการายงานข้อมูลยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

a9 a10 a11 a12