ประชุมระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยนางวิไลวรรณ์ ชินกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

f1 f2 f3 f4