ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

f5 f6 f7 f9