ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลด คู่มือโรงเรียนสังกัด สพป.มค.3

ดาวน์โหลด การจัดทำคู่มือตามพรบ. อำนวย

ดาวน์โหลด พรบ อำนวยความสะดวก

ดาวน์โหลด พรบ.-การอำนวยความสะดวกฯ-พ.ศ.-2558

ดาวน์โหลด สรุปกระบวนงาน-สพท.-โรงเรียน-สศศ-14-กรกฎาคม-2558

ดาวน์โหลด ระบบ IT คู่มือ ส่วนของท้องถิ่นและจังหวัด

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการจัดสรร DLIT