การคัดเลือกผลงานค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

38769161_1667406733386654_8876685416342749184_o 38614543_1667669536693707_2375226075576795136_o 38630990_1667661130027881_4640059620356784128_o 38670918_1667669523360375_8326903952910057472_n 38750833_1667660513361276_3809320320045678592_o