แรงบันดาลใจ สู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

วันที ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ ชาปัด ผอ.โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แรงบันดาลใจ สู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ” ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการรณรงค์เพื่อคัดแยกและกำจัดขยะอันตรายชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ เป็นประธานพิธีเปิด และปล่อยแถวคาราวานรถบรรทุกขยะอันตรายไปกำจัดให้ถูกวิธี จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

S__14205068 S__14205057 S__14205058 S__14205061 S__14205063 S__14205065