การจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ.รอบ ๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

38757698_1670619909732003_790470953959161856_o  364699

38765854_1670619929732001_2539468111761899520_o38829107_1670619773065350_7222080627409944576_o

38726086_1670619876398673_1550832460596510720_o 38860560_1670619729732021_1280865075661373440_o