พิธีมอบโรงอาหารบ้านเกิดศิษย์เก่าจากผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ โดยท่านสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.๓ เป็นประธานพิธีมอบโรงอาหารบ้านเกิดศิษย์เก่าจากผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

164900 164901 164902 164903 164904 164905 164908 164909