เตรียมรับเกียรติบัตร“สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๖๐”

 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสง่า โทผาวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการรับเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๖๐” โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน ๑๖ โรงเรียน ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

60375 60376 S__49741836 S__49741839 S__4974184460377