โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแจ้งการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดำเนินงานตามนโยบาย ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

6055660313 60304603096031160312