การศึกษาทางไกลฯรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

8348183479 83480  83482  83484 83476