โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school)

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school) ณ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

111979111972

111971111976

111970 111975