งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

6079660795112004112003112014112001